Bemutatkozás

Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon 2019 őszén megkezdte működését a Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont. A közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga egynyelvű vizsga, besorolása három szintre (B1, B2 és C1) történik, és négy nyelvi alapkészséget mér, nevezetesen a beszédértést, beszédkészséget, olvasáskészséget és íráskészséget.

Alapvető célunk volt egy kommunikatív, integratív, funkcióközpontú vizsgát létrehozni, amely a teljesítményképes tudás mérését főként közvetlen tesztelési módszerrel teszi lehetővé.

A vizsga specifikációja 5700 fős szükségletelemzés eredménye alapján történt, így határoztuk meg azokat a helyzeteket, amelyekben a tisztviselők leginkább idegen nyelven kommunikálnak és ennek köszönhetően életszerű feladatokkal mérhetjük nyelvtudásukat. Vizsgázóink modern, stresszmentes környezetben tehetnek vizsgát a Ludovika Campus Oktatási Központjában. Az első vizsgaidőszakot 2019 november hónapban szerveztük meg, 2020-tól évente két vizsgaidőszakot hirdetünk.

A közigazgatás globalizációja, valamint az egyre széleskörűbb nemzetközi kapcsolatok kiépülésének következtében megnövekedett az igény a közigazgatási szaknyelv egyre magasabb szintű művelésére. A nemzetközi konferenciákon való aktív részvételhez, előadások, prezentációk tartásához, nemzetközi bevált gyakorlatok elemzéséhez elengedhetetlen a közigazgatási szaknyelv megfelelő ismerete és alkalmazása. A közigazgatásban dolgozó, vagy a közigazgatással szoros kapcsolatban lévő szakemberek közigazgatási szaknyelv tudása szintén alapfeltétele az olyan közigazgatással foglalkozó európai és egyéb nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartásnak, mint például az EUPAN, az OECD vagy a Világbank.

A célcsoport meghatározásában szerepet játszik még a közszolgálathoz, azon belül a közigazgatáshoz kapcsolódó idegen szaknyelvi követelményrendszer, mely az alábbiakat tartalmazza:

A közszolgálattal kapcsolatos idegen nyelvű prezentációk készítése, előadások, valamint háttéranyagok készítése; idegen nyelvű prezentációk készítése és előadások tartása a Magyarországra látogató külföldi delegációk részére és információcsere; idegen nyelvű prezentációk készítése és előadások tartása külföldi közszolgálati konferenciákon és információcsere, valamint a konferenciák résztvevőivel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés (networking); idegen nyelvű háttéranyagok és prezentációk készítése közszolgálati joganyagról és egyéb közszolgálati kérdésekről vezetők számára.

A fentiek, valamint az általunk elkészített szükségletelemzés alapján a közigazgatási szaknyelvi vizsga célcsoportjába tartoznak mindazok, akik tanulmányaikat a közigazgatás-tudomány szakterületén alap- vagy mesterképzésen folytatják, PhD hallgatók, akik jogi egyetemen tanulnak és valamilyen formában kapcsolódnak a közigazgatás-tudományhoz, a közigazgatásban vagy a közigazgatáshoz kapcsolódó területen dolgoznak vagy a későbbiekben ezen a területen kívánnak karriert építeni, legyen az az államigazgatás vagy az önkormányzati igazgatás.